1,2% parama

JŪS GALITE PAREMTI DARŽELĮ!
Tereikia užpildyti 1,2% paramos formą.

Iki gegužės 3 d. kiekvienas dirbantis ir valstybei mokesčius mokantis Lietuvos gyventojas turi teisę nuspręsti, kaip 1,2 % jo valstybei sumokamo pajamų mokesčio bus panaudota. Tai yra nuo jo sumokėto už 2020 metus pajamų mokesčio 1,2 % galime skirti mūsų darželiui žemiau nurodytais rekvizitais ir taip prisidėti prie vaikų gerovės:

Paramos gavėjo pavadinimas: Vilniaus lopšelio – darželio „Aušrelė“ labdaros ir paramos fondas
Kodas 302518489
Paramos sąskaita LT 43 7300 0101 2324 4960


1,2 proc. paramos pateikimas internetu:

1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS).
2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
4. Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale.
5. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

(!)   5 Mokestinis laikotarpis – 2020
(!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
(!) E1 Gavėjo tipas – 2 (paramos gavėjas)
(!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 302518489
(!) E3 Mokesčio dalies paskirtis – Vilniaus lopšelio – darželio „Aušrelė“ labdaros ir paramos fondas
(!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2
E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2024 m. (pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus)

KOKIA NAUDA ĮSTAIGAI IR JUMS? 

  • Jūsų vaikai bus ugdomi saugioje ir estetiškoje aplinkoje.
  • Skirdami labdarą lopšeliui-darželiui, Jūs nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos būtų išskaičiuotos iš praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio.
  • Jūs gautumėte išsamią informaciją apie labdaros ir paramos lėšų panaudojimą.
  • Įstaigai skirtos lėšos bus panaudotos Jūsų vaikų ugdymo aplinkos gerinimui: patalpų remontui, vaikų baldelių, knygų pirkimui ir kt.

Skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidėtumėte prie lopšelio-darželio tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.

 A č i ū  tiems, kurie jau parėmė!!!!

Iš anksto  a č i ū  tiems, kurie dar parems!!!!!