Balandžio 14 d. Boružėlės

 

 

Tema: „AUGALAI“

 

 

 

 

Tikslas: Siekti, kad vaikai jaustų pagarbą augalų gyvybei, stebėtų ir tyrinėtų augalo gyvenimo etapus: daiginimą, augimą, žydėjimą, gautų informacijos apie augalų auginimą.

Uždaviniai: Lavinti atmintį, ugdyti ekologinį mąstymą.

VEIKLA:

  1. Pasodinti į skaidrų indelį moliūgo sėklą (arba kokią kitą), ir stebint augimo procesą, žymėti popieriaus lape, kaip auga (kiek lapelių, kokios jie formos ir pan.).
  2. Apžiūrėti internetinėse svetainėse bent keletą pavasarį žydinčių augalų, įsidėmėti ir pavaizduoti juos popieriaus lape.
  3. Mokytis eilėraštuką:

Pumpurėlių sprogimas

-Oi mergytės, kas čia sprogo,

Kad varlytės net pašoko?

Ir atsakė vyturėliai:

-Sprogo medžių pumpurėliai.

Ir mergytės vėl nurimo

-Nebaisu mums to sprogimo.

Jis rankelių nesužeidžia –

Ant šakelių išsiskleidžia.

(K. Kubilinskas)

  1. Aplikuoti tulpę, iš spalvoto popieriaus išsikirpti ir išpuošti ją.