Balandžio 14 d. Kodėlčiukai

 

 

 

Tema: “Tarp žiedų”

 

 

 

Uždaviniai:

Domėtis žydinčiais augalais, vabzdžiais. Atsargiai ir saugiai tyrinėti gamtą, rinkti informaciją.

Skaičiuoti, spręsti praktinius sudėties ir atimties uždavinius.

Susipažinti su sąvokom ir naujais žodžiais: pumpuras, sprogti, brinkti, žiedlapis, avilys, korys, šešiakampis ir tinkamai juos vartoti.

Laisvai reikšti savo idėjas, nuotaiką, mintis, baigti pradėtą darbą, taupiai naudoti medžiagas.

Tam tikrą laiką sutelkti dėmesį į konkrečią veiklą.

  • BITĖ. KORYS
  • SKAIČIŲ IKI 15 SEKA
  • TRIJŲ DĖMENŲ SUDĖTIS
  • ŠEŠIAKAMPIS
  • RAIDĖ Ū

Išmokime ketureilį ir pabudinkime žemę atlikdami judesius:

Žeme, žeme, bar bar bar

Laikas keltis tau dabar.

Jei miegelis jau išvytas,

Turi prasiskleist gėlytės!

Pirmieji pavasario žiedai, žiūrėkime čia:

Kad prisimintume gėlių pavadinimus, surenkime viktoriną „Pirmosios pavasario gėlės“

Eksperimentas „Vandens gėlių sodas“ (Pabandykite ir jūs)

Tyrimas lauke, apžiūrėti žydinčius augalus ( nepamirškite didinamųjų stiklų). Aptarkime ką pastebėjome.

Surenkime fotografijų parodą „Nepaprastas pavasaris“

O kas žydi sode?

Tyrimas

Paimkite šakelę su pumpurais, perpjaukite pumpurą išilgai. Vaikai su didinamaisiais stiklais tegu apžiūri pumpuro vidų. Darome išvadą – viduje labai stipriai susispaudę žiedlapiai. Paaiškinkime, kad jaunas lapelis taip suplėšo pumpuro apvalkalą, kad tai prilygsta sprogimui. Gerai, kad lapelis mažas, tai ir sprogimas nepavojingas.

Raidė Ū

Skaitykime žodžius: ŪLA, KŪ, JOKŪBAS, RŪ , RŪTA, JORŪNAS.

Skaitykime tekstą: JORŪNAS: KUR GALIMA PAMATYTI KAČIUKŲ?

ŪLA: KIEME, UŽ KRŪMO…

JOKŪBAS: ANT ŠAKŲ…

RŪTA PAPŪTĖ LŪPAS: NETIKIU!

Iš pasirinkto teksto išrinkime 15 Ū raidžių ir jas apibrėžkime, suskaičiuokime. Išmokime greitai suskaičiuoti nuo 10 iki 15 ir atgal. Atlikme UB 1,2,3,4,5,6,7 lapo užduotis (Balandžio mėn.).

Atkreipkite dėmesį į 3 dėmenų sudėties užduotis, pasitelkime į pagalbą konkrečius daiktus (pieštukus, flomasterius, sagas ir kt.).

Paklausykime

(Janina Degutytė) BITĖ

Kas ten skraido visą dieną,

Pailsėt negali.

Su dryžuotu sijonėliu

Ir plonais sparneliais.

 

Tai bitutė triūsia, pluša

Tarp margų gėlelių –

Su dryžuotu sijonėliu

Ir plonais sparneliais.

Bitė renka saldų medų

Po geltoną lašą.

O kokiam gi ąsotėly

Bitė medų neša?

 

Apie bitutes žiūrėkime čia: 

Šešiakampis

Pakartokime jau žinomas geometrines figūras, įveskime šešiakampio sąvoką. Iš taisyklingai iškirptų šešiakampių sudėkime korį, suskaičiuokime kiek šešiakampių panaudojote.

 

 

 

 

 

Meninė veikla

Nupieškime žibutę .Ant šviesaus žalio popieriaus guašu ir mažu kamšteliu ar pieštuku atspaudžiami 10-12 geltonų taškų. Tada violetine spalva atspaudžiami 5 žibučių žiedlapiai, nupieškime žibučių lapus.

Išlankstykime tulpę su stiebeliu, žiūrėkite čia:

Kaip piešti bitę? 

Bitės sparnelius užlenkime į viršų ir padėkite ant pasigaminto šešiakampio korio, tegu bitutės darbuojasi. Pasidalinkime savo idėjomis, kūrybiškumu. Sėkmės!