Balandžio 20 d. Smalsučiai

 

 

Tema: “Aš ir mano šeima. Mamos diena”

 

 

 

   

   Tikslai ir uždaviniai: ugdyti(is) gebėjimus jaustis šeimos nariu, didžiuotis savo šeima, kuo daugiau sužinant apie savo šeimos istoriją.

   Ugdyti šias kompetencijas: socialinę, pažinimo, komunikavimo, meninę.

Pasikalbėti apie šeimą.  Atsakyti į klausimus: kaip Tu manai, kas tai yra šeima? Kaip manai, ar svarbu kiekvienam žmogui turėti šeimą? Kada mes jaučiamės laimingi šeimoje? Kaip manai, ką Tu gali padaryti, kad mes visi jaustumėmės gerai namuose, šeimoje?

Peržiūrėti vaizdo įrašą ir jį aptarti:

Sukurti SAVO šeimos medį ar schemą (leiskite vaikams patiems sugalvoti). Nupiešti šeimos narių portretus, užrašyti vardus, pavardes ir skaičiais užrašyti amžių.

Paprašyti pristatyti savo darbą, pasakojant, vartoti žodžius: anūkė, anūkas, senelis, močiutė, promočiutė, prosenelis.

Lyginti save su kitais šeimos nariais ir giminaičiais. Nusibraižykite trijų dalių lentelę. Jos pirmoje grafoje – jaunesni už mane, antroje – kaip aš ir trečioje – vyresni už mane.

Prisiminti eilėraštukus apie Mamą ir šeimos narius:

Birutė Lenkaitytė

                                     Džiaugiuosi, kai tave matau.

                                     Ir kai tave girdžiu.

                                     Mėnulį dovanočiau tau

                                     Ir tris šimtus žvaigždžių

                                     Bet gal lai būna jos tenai,

                                      Nes bus naktim tamsu…

                                      O man svarbiausia, kad žinai,

                                      Jog su tavim esu.

                              (manau, tai skirtas visiems mylimiems žmonėms)

                                     Tegul džiaugiasi močiutė

                                    Šiandien atvažiuos močiutė.

                                     Ją nustebinsiu truputį.

                                     Tegul žino, tegul mato,

                                     Kad anūkė(as) šešerių

                                     Moka viską jau daryti-

                                     Net žaislus susitvarkyti.

                                     Mano džiaugsmas – močiutėlė.

                                     Nupiešiau jai gražią gėlę.

                                     Tegul būna paslaptis,

                                     Tegul džiaugias jos širdis.

Nupiešti (norima technika), aplikuoti ar patiems sukurti sveikinimus močiutėms, su nuoširdžiausiais savo žodžiais.

                                              Motinai

                                    Nieko nieko brangesnio

                                    Neturiu už tave.

                                    Tu už džiaugsmą skaidresnė,

                                    Tu labiausiai sava.

                                    Tu, kaip rytas man, mama,

                                    Nuo tavęs man šviesu:

                                    Kad esi mūsų žemėj,

                                    Tai ir aš čia esu.

 Kviečiame kurti karūnas Mamytėms visus visus – taip papuošti gegužės 3-ią dieną savo MAMYTES.

 Pasidaryti dėlionę “Mano šeima 2020-ųjų pavasarį”

      Ant storesnio popieriaus lapo nupiešti savo šeimą, užrašyti visų vardus, suskaičiuoti. Užrašyti kokius norit gražius palinkėjimus savo šeimai. Kitą piešinio pusę subraižyti norimom figūrom, sukarpyti tiksliai pagal nubrėžtas linijas ir dėliojant perskaityti visus savo užrašus (kad būtų tvirtesnė dėlionė paklijuokite ant kito lapo).

 MAMA mylimiausia, gražiausia. TĖTIS linksmiausias, stipriausias. SESĖ draugiškiausia, geriausia ir pan.

Atlikti užduotėles pratybų knygelėse:1 dalis 43 psl., 2 dalis 54 psl. Pakartoti savaitės dienas 2 dalis 56,57 psl. Užrašyti, suskaičiuoti.

  Popieriaus lape atlikti atimties veiksmus iki 10 ir 20.

  Veiklų eiliškumą leskite pasirinkti patiems vaikams.

 Paprašykite prisiminti eilėraštukus, kuriuos mes jau mokėjome:

                                 Kaip aš sveikinu Mamytę

                  Ir berniukai, ir mergytės bėgo sveikinti mamytės.

                  Ir pasakė man vaikučiai – apkabinki mamą drūčiai.

                  Ak, berniukai ir mergytės. Jie nežino, kad mamytės

                  Aš pasiekti negaliu, nors labai labai myliu….

                  Paprašyk tu savo tėtį lig mamytės pakylėti,

                  Pakuždėjo man senelė ir nukiūtino į šalį.

                                     Aš nevarginu tėvelio

                    Kai iš darbo grįžta tėtis, pasitinka jį mama.

                    Jiedu pradeda kalbėtis, o aš stoviu nelinksma.

                    Tėti, imk mane ant kelių, aš prašau prieidama.

                    Tu nevarginki tėvelio, man prikaišioja mama.

                    Mama, leiski man ant kelių pasėdėt su tėveliu

                     Aš nevarginu tėvelio, aš, mamyte, jį myliu.

                  (Galima būtų surengti “poezijos valandėlę-vakaronę”, skirtą Mamos dienai)

                                   SĖKMĖS!