Balandžio 27 d. Bitutės

 

 

 

Tema: “Tu mane sušildai, tu mane glaudi”

 

 

 

 

Ugdymo uždaviniai: Siekti, kad vaikas pratintųsi parodyti meilę ir pagarbą savo mamytei geru žodžiu, paslauga, švelnumu; suprastų mamytę ir padėtų jos darbuose; suprastų, kam skirta Motinos diena, įsidėmėtų, kada ji švenčiama.

Ugdymosi aplinka ir priemonės: Darbas nuotoliniu būdu fbo paskyroje “Bitučių mokyklėlė”

UŽDUOTYS VAIKAMS

Gaminti dovanėlę mamytėms.

Pasiūlyti dalyvauti projekte “Karūna mamai“.

Iš gėlių nupinti mamai vainiką.

Piešti mamos portretą.

Gaminti atviruką mamytei.

Išmokti eilėraštį ir padeklamuoti mamai.

Mamytei

Tau, mamyte, šitos gėlės,
Tau saulutės spinduliai.
Tau dangaus beribis mėlis,
Pievoj skraidantys drugiai.
Tau ant savo mažo delno
Karštą bučinį nešu,
Apkabinsiu, nepaleisiu,
Nes labai tave myliu.

Kęstutis Ivinskis

 

Paklausyti: