Balandžio 27 d. Pelėdžiukai

 

 

Tema: “Šeima man svarbiausia”

 

 

 

Ugdymo uždaviniai: Siekti, kad vaikai gebėtų, remiantis asmenine patirtimi, paaiškinti šeimos sąvoką, įvardinti 2-3 šeimos taisykles, įpročius.

Ugdymosi aplinka ir priemonės: informacinės technologijos.

Vaikų pasiekimai

Veiklos formos ir idėjos vaikų veiklai

Savivoka ir savigarba

Jaučiasi esąs šeimos, vaikų grupės narys, kalba apie šeimą, draugus.(5ž)

Rašytinė kalba

Domisi abėcėlės raidėmis. Pastebi žodžius, prasidedančius ta pačia raide.(5ž.)

Kūrybiškumas

Išradingai, neįprastai naudoja įvairias medžiagas, priemones.(5ž)

Veikla visai grupei:

Aptarti, kas yra šeima. Paskaičiuoti, kiek šeimos narių gyvena kartu, kiek atskirai.

Įvairiomis dailės technikos priemonėmis piešti savo šeimą.

Kopijuoti mamos, tėčio, sesės, brolio vardus.

Lankstyti iš popieriaus žmogeliuką, jį papuošti.

Gaminti šeimos nariams atvirukus.

Piešti šeimos narių portretus.

Dalyvauti projekte „Karūna Mamai“.

Testas: nupiešk savo šeimą

Kai vaikas piešia, popieriaus lape neišvengiamai atsispindi tai, kuo jis gyvena. Tad jeigu jis nupieš savo šeimą, jūs galėsite šį tą sužinoti apie jo požiūrį į jus:

http://mazyliozurnalas.lt/2016/11/testas-nupiesk-savo-seima/?fbclid=IwAR15z3YM9oRohSXgXdXCF_4pqOUzroPbU_f2i6xKa8uYiLejO_pIdBYqrjU

Drugelių piešimas:

https://seoi.net/butterfly/?fbclid=IwAR3EhtPeEKtQ-Nseh7sR0bULgxfTWf64Jy0RKugqkaQ_BA1dBtWIERyQUIM

Įvairių darbelių pavyzdžiai:

https://www.facebook.com/krokotak-192315615947/app/305927716147259/

Skaičiuojame 1-10 | SmartkinderTV:

Saldūs kristalai

https://sites.google.com/view/vadove-teresa/saldus-kristalai?authuser=0&fbclid=IwAR26cs2t9Y16Fg1UG-V6nuD7Jy06c10Nm_WLJDdlNKECPFhX_SyW9i0ZTi4