Balandžio 6 d. Boružėlės

Tema: “Velykos”

 

 

 

 

 

 

TIKSLAS: Siekti, kad vaikas kuo daugiau sužinotų apie pavasario šventę

                     Velykas. Susipažintų su tautos tradicijomis, papročiais.

UŽDAVINIAI: Lavinti atmintį,ugdyti kūrybiškumą.

                              Tobulinti pažintinę, komunikavimo kompetencijas.

VEIKLA: 1.Marginti kiaušinius įvairiomis spalvomis,išbandyti įvairias kiaušinių marginimo technikas.

                    2. Nupiešti ant balto popieriaus lapo didelį kiaušinį ir jį nuspalvinti įvairiais ornamentais.

                    3.Pasimokyti eilėraštuką apie Velykas.

Miške jau pražydo

Žibutė melsva

Sodely pragydo

Zylutė maža

Jau kepa mamytė

Gardžius pyragus

Velykų bobutė

Ateis į svečius

Velykų varpeliai

Jau tuoj suskambės,

Ridenti margučių

Vaikučiai skubės.

(Kęstutis Ivinskis)

                 4. Iš spalvoto popieriaus išsikirpti viščiukų ir kiaušinių puseles. Kiaušinio puseles ir viščiukus suklijuoti ant spalvoto kartono. Aplikacijos ‘‘Viščiukai rytasi iš kiaušinių”  pavyzdžiai įkelti į Boružėlių grupės facebook’o puslapį.

SMAGAUS IR GERO LAIKO SU VAIKUČIAIS.