Dėl apsauginių kaukių

Kviečiame susipažinti su naujausia Operacijų vadovo sprendimu:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9ffb9fb0243011eb932eb1ed7f923910

 

Patiksliname, kad redakcijose patikslinama, kad kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigoje ir jos teritorijoje. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.