Gegužės 11 d. Boružėlės

 

 

Tema: “Paukščiai giesmininkai”

 

 

 

TIKSLAS: Siekti,kad vaikas sužinotų kuo daugiau Lietuvos paukščių pavadinimų.

Pasiklausitų jų balsų (Čiulbėjimo).

Lavintų atmintį.

Tobulintų komunikavimo, meninę, pažintinę kompetencijas.

UŽDAVINIAI: Stebėti išėjus į lauką, kiemą, sodą atskrendančius paukščius.

Pasimokyti keleto paukščių pamėgdžiojimų.

Įminti mįslę.

Išmokti eilėraštuką apie gandrą

PAUKŠČIŲ PAMĖGDŽIOJIMAI :

ŠARKA -Šarkela varnela, keli tavo vaikeliai?

Du namuose, Du svečiuose,

Du duonelę raiko, Du pinigus skaito.

GEGUTĖ

Gegutytė, pilkuolyte pakukuok, pakukuok.

Kiek metelių, gegulyte, paskaičiuok, paskaičiuok.

PEMPĖ

Klyvis, klyvis

Kas mane padyvis

Kiaušinėlius dėsiu

Vaikelius perėsiu.

Išmokti eilėraštuką.

GANDRAS

Ryte kai visi miegojo,

Pievon gandras atplasnojo

Kišo snapą tarp žolių

Ir ieškojo ten varlių.

Imink mįslę: Be rankų o namus pastato. Kas? (PAUKŠTIS)

KŪRYBA: Piešti su paukščio plunksna (panaudoti vietoj teptuko). Bus nauja patirtis. Kaip nupiešti paukštį?

Pasigaminti paukštį iš vienkartinės lėkštės.

Pabandykite kartu su tėveliais atspėti, koks tai giesmininkas?

Kaip paukščiai suka lizdus? 

 SĖKMĖS. GERO LAIKO SU VAIKAIS.