Gegužės 11 d. Pasakiukai

 

 

 

Tema: “Keliaujame oru, žeme ir vandeniu”

 

 

 

 

Tikslas: Supažindinti vaikus su oro, vandens ir žemės transportu.
Uždaviniai: Sugrupuoti ir atskirti transporto priemones, kurios naudojamos keliaujant oru, žeme, vandeniu.

Esminis dalykas: atpažinti ir grupuoti transporto priemones, kurios naudojamos keliaujant oru, žeme, vandeniu. Skatinti vaiko norą domėtis transporto priemonėmis, pažinti pagrindines saugaus eismo taisykles. Tarp pažinimo kompetencijos ugdome ir noro mokytis kompetenciją. Todėl skatiname vaikus domėtis, ieškoti informacijos ir ją tyrinėti, išbandyti.
Auklėtojos vaikams sukurs dvi „Labo ryto“ ugdomąsias veiklas bei sudarė rekomendacinių veiklų sąrašą.

https://padlet.com/pasakiukams/geguzes11_15