Gegužės 11 d. Smalsučiai

 

 

 

Tema: “Patyrinėkime vandenį”

 

 

 

 

Tikslai ir uždaviniai: aiškintis pagrindines vandens savybes, jo teikiamą naudą žmogui ir gamtai; skatinti domėtis vandens taršos bei saikingo vartojimo problemomis.

Ugdyti šias kompetencijas: pažinimo, komunikavimo, sveikatos, meninę.

Panagrinėkite gaublį ar žemėlapius,įsitikinkite, kokią didelę dalį mūsu planetos užima vanduo.  Panagrinėkite Lietuvos žemėlapį, suraskite didžiausias upes ir ežerus. Popieriaus lape surašykite jų pavadinimus ir juos prisiminkite ( lapą perlenkit per pusę :kairė – UPĖS, dešinė – EŽERAI.)  Ir, žinoma, jūros nepamirškite. Kokius žinote vandens telkinius? Kokios didžiausios Lietuvos upės? Kokia jūra skalauja Lietuvos  krantus ?

Atsakykite į klausimus: kaip manai, kas tai yra vanduo? Kaip galvoji, kam reikalingas vanduo?

VANDENS LAŠELIO KELIONĖ

Peržiūrėkite edukacinį filmuką  LEDAS, VANDUO, GARAI – Vaikų enciklopedija.

Popieriaus lape pavaizduokite  visas vandens būsenas, apie kurias sužinojote, žiūredami filmukus  (būsenas įvardinti, suskaičiuoti ir užrašyti).

Prisiminti, iliustruoti  ir inscenizuoti eilėraštuką „Basas stypčioja lietus”- lavinkime atmintį (tikrai mokam visi).

Padainuokime kartu VANDUO –  KAKĖ MAKĖ

Peržiūrėkite filmuką  VANDENS TARŠA

Nupieškite plakatą (piešinį), kodėl turime taupyti ir neteršti vandens? Užrašykite bent keletą teiginių.

Kodėl  ir kaip turim taupyti vandenį?Ar visi žmonės turi tiek daug vandens, kaip mes?

 

Vytautas V. Landsbergis. Senelio painelio pasakos.  (Paklausykit vakarais)

Piešimas ant vandens. Pasižiūrėkite ir bandykite piešti

Daug pavyzdėlių, turėsite iš ko pasirinkti ir pasimokyti.

 Bandykite paskaityti patys:  VISUR VANDUO

VANDUO VARVA.VANDUO TEŠKA IR TEKA. PER LIETŲ IŠ DANGAUS KRENTA LIETAUS LAŠELIAI. VANDUO TYVULIUOJA EŽERUOSE IR KŪDROSE. VANDUO TEKA UPĖMIS. ŠNIOKŠDAMAS KRINTA KRIOKLIAIS IR TELKŠO BALOSE. DIDŽIAUSIOS VANDENS PLATYBĖS SUDARO VANDENYNUS. KIEKVIENAI  GYVAI BŪTYBEI REIKIA VANDENS. ŽMONĖS IR GYVŪNAI JĮ GERIA. ŽUVYS JAME PLAUKIOJA, O PAUKŠČIAI MAUDOSI. VANDUO YRA VISUR. VANDUO GALI BŪTI SKYSTIS. VANDUO GALI BŪTI KIETAS KŪNAS. SUŠALĘS VANDUO VIRSTA LEDU. VANDUO GALI BŪTI GARAI. IŠGARAVĘS VANDUO VIRSTA RŪKU ARBA DEBESIMIS.

Eksperimentai su vandeniu. Pasirinkite, kokie patiks ir bandykite. Pavyzdžiui, eksperimentas “Stebuklingi paveikslai”

https://www.tevu-darzelis.lt/6-paprasti-eksperimentai-vaikams/

Iš Pratybų knygelių užduotis pasirinkite patys. Baigę knygeles, paspręskite sudėties-atimties uždavinukus iki 20-ties. Tie, kuriems lengviau sekasi, gali spręsti uždavinukus ir su didesniais skaičiais.

 

Sėkmės vaikams ir tėveliams