Gegužės 11 d. Žirniukai

 

 

 

Tema: “Kiekvienam sava pastogė”

 

Tikslai:

 • Siekti, kad vaikas džiaugtųsi savo namais, kuriuose saugu, gera būti kartu su namiškiais.

 • Domėtųsi namų įvairove, jų išore, vidumi, vieta.

 • Pastebėtų, tyrinėtų, kur gyvena, prisiglaudžia: šuniukas, paukštelis, žuvytė, skruzdė ir kiti gyvūnai.

 • Suprastų, kad kiekvieni namai: miškas, laukas, upė, žmonių būstai – ramina, guodžia ir džiugina.

Uždaviniai:

 • Žiūrėti knygelių iliustracijas, domėtis namais, pilimis, rūmais ir kitais būstais, kuriuose gyvena pasakų veikėjai.

 • Einant miesto, kaimo gatve, sustoti prie kiekvieno namo, jį apžiūrėti, suskaičiuoti kiek name durų, langų (mažai, daug). Stebėti, koks stogas, ar yra kaminas, gandralizdis, šuns būda, tvora, varteliai.

 • Gamtoje stebėti, ar neropoja skruzdėlytė, muselė ar kitas koks vabalėlis. Pamąstyti, kur jų namai.

 • Prie upelio, ežero atsineštais trupinėliais bandyti pamaitinti žuveles, antis ar kitus vandens gyvūnus.

Veikla:

 1. Klausytis latvių pasakos „Kiškis ir lapė“; pasvarstyti, kodėl lapė neteko trobelės; ar gerai ji elgėsi su kiškučiu: 

2. Klausytis skaitomo V. Nemunėlio eilėraščio „Namas“:

Pastačiau aš gražų namą:

Nei per aukštą, nei per žemą,

Nei per trumpą, nei per ilgą –

Du langai prieš saulę žvilga,

Durys eit į vidų kviečia,

Kaminas iš tolo šviečia.

O viduj koksai gražumas,

Kambarėlio koks didumas!

Telpa stalas, telpa kėdė,

Ant kėdės margukas sėdi,

Netelpa tik uodegytė…

Kur ją dėti, kas daryti?..

 1. Žaisti judrųjį žaidimą: „Nameliai“ (stengtis išsibėgioję vis grįžti į savo namus, kurie saugo nuo gaudytojo).

 2. Pasvarstyti, kur kokie gyvūnėliai gyvena (A. Baltakio knygelė „Kas kur gyvena?“).

 3. Žaisti stalo žaidimą „Kas kur gyvena?“ (delionė: gyvūnėliams surasti namelius sudedant dvi puses). Veikla pagal galimybės, jeigu turite žaidimą.

 4. Iš konstruktorių, kaladėlių, mozaikos kurti žmonių ir gyvūnėlių namus; kurti miestą, gyvenvietę.

 5. Aplikuoti, spalvinti namą ar daugiabutį (arba savo vaizduojamą namą).

 6. Iš spalvoto popieriaus bandyti iškirpti namelį, šuns būdą (detalės – geometrinės figūros: trikampis, stačiakampis, kvadratas). Tai yra stogas, kaminas, durys, langas. Detales komponuoti ir priklijuoti ant piešimo lapo.

Pastaba:

Neturint galimybės atsispausdinti, galima naudoti ir savo trafaretus, pagal nurodytą temą.

Nuotoliniai_užsiėmimai_6_dalis