Gegužės 18 d. Boružėlės

 

 

Tema: “Mano šeima”

 

 

 

TIKSLAS: Siekti kad vaikas suprastų sąvokas: „tėvai“, „giminės“, „šeima“,“artimieji“. Ugdyti vaikų pomėgį sužinoti apie savo šeimą. Suteikti vaikams supratimą, kad kiekviena šeima yra individuali, turi savo istoriją, tradicijas, pomėgius.

UŽDAVINIAI: Praturtinti tėvų ir vaikų santykius su kūrybine patirtimi. Ugdyti vaikų kalbėjimo įgūdžius, vedant dialogą ir monologą. Kalbėti apie save, savo šeimą, naudojantis asmenine patirtimi. Išplėsti ir praturtinti vaikų žodyną. Skatinti aktyvų tėvų įsitraukimą ugdymo procese.

KŪRYBA.

1.Nupiešti visus savo šeimos narius. (Pačių pasirinkta technika). Nukopijuoti ir bandyti užrašyti žodžius: MAMA, TĖTIS, BROLIS, SESĖ, MOČIUTĖ, SENELIS.

2.Pasižiūrėti „ Pasaka apie šeimą”. Aptarti pasakos veikėjus.

3. Pasiklausyti eilėraštuko Kęstučio Ivinskio „PUIKI DIENA“

Šiandien man puiki diena,

Susirinks visa šeima.

Jai virtuvėje linksma

Ruošia staigmena mama.

Bus močiutė ir senelis,

Ir jų mylimas šunelis.

Grįš tėvelis po darbų

Gal parneš man dovanų?

Iš mokyklos brolis grįš,

Ir paskambins į duris,

O tada visi kartu

Sėsime gardžių pietų,

Džiaugsis tėtis ir mama,

Kad drauge visa šeima.

Juos visus apkabinu,

Nes labai labai myliu.

 

4. Pabandyti kartu su tėveliais sukurti „ŠEIMOS MEDĮ“. Planuojamas šios temos vaikų žinių rezultatas: Žinios apie šeimos istoriją, jos tradicijas. Kūrybinis džiaugsmas, smagus bendravimas su tėveliais ir kitais šeimos nariais.