Gegužės 18 d. Smalsučiai

 

 

Tema: “Laikas ir aš. Manęs laukia mokykla”

 

 

 

Tikslai ir uždaviniai: siekti, kad vaikai pažvelgtų į save iš šalies, mokytųsi susieti prabėgusį laiką su savo, kaip asmenybės, pokyčiais; vertintų save, kaip tam tikros socialinės grupės svarbiu nariu.

                         Nupieškite darželį, užrašykite darželio pavadinimą, gatvę ir namo numerį.

 

Peržiūrėkite nuotraukas ir video iš jūsų gyvenimo darželyje.

 

 Pradėkite nuo pirmų metų

 

Sudarykite savo lopšelio-darželio ,,AUŠRELĖ” lankymo seką pagal metus (savo metus  ir kalendorinius). Pavaizduokite tai dideliame (labai) plakate ar atskiruose lapuose. Galite pasidaryti metų, praleistų darželyje, ratą (kaip didelį laikrodį). Neskubekite, paskirkite vienos dienos veiklą vieniems metams darželyje.

 

1-2 metai ( lopšelis- grupės pavadinimas)

 

Nupieškite save, užrašykite, kiek jums metų tada buvo, kaip jūs atrodėte (tėveliai tikriausiai pasakys, koks buvo ūgis, būtinai užrašykite). Prisiminkite auklėtojų vardus ir nupieškite, žinoma, pačias auklėtojas. Užrašykite joms, jeigu norite, keletą gražių žodžių.

 

Persikelkite į pirmus metus darželyje. Grupės pavadinimas. Kiek metų jums buvo, kai pradėjote lankyti naują grupę. Gal tėveliai žinos, koks buvo ūgis, net gal kiek  svėrėte? Pagalvokite, kaip jūs pavaizduosite save nuo pirmų iki pastarųjų (šių) metų. Nepamirškite ne tik visų auklėtojų, bet ir savo draugų, su kuriais  draugiškai bendravote ir praleidote labai labai daug laiko. Parašykite visų mūsų grupės vaikų vardus – nupieškite visą grupę (Nesistenkite tai padaryti per vieną ar dvi dienas, neskubėkite, nes daugiau užduotėlių neturėsite).

 

Pasistenkite padaryti malonias dovanėles savo draugams darželio baigimo proga.

 

Atsakykite į klausimus: ar aš noriu eti į mokyklą? Kaip manai, kodėl reikia eiti į mokyklą?Kaip Tu galvoji ar bus įdomu mokytis ir kodėl?

 

Paklauskite tėvelių ir užrašykite mokyklos, į kurią eisite pavadinimą. Ant atskiros (išpuoštos) nedidelės popieriaus juostelės užrašykite savo DIDŽIAUSIĄ SVAJONĘ. ( Tikimės, kad pavyks ją paleisti su balionais ir ji būtinai išsipildys).

 

Ir  tai viskas, pagaliau atėjo vasara!