Gegužės 25 d. Pelėdžiukai

 

Tema: “Mes laimingi vaikystės šalyje”

 

 

Ugdymo uždaviniai: siekti, kad vaikai gebėtų ieškoti atsakymų, netikėtų idėjų, natūraliai  kalbėtų su suaugusiaisiais ir vaikais apie savo patirtį ir išgyvenimus.

Ugdymosi aplinka ir priemonės:  informacinės technologijos, dailės priemonės.

Vaikų pasiekimai

 

Veiklos formos ir idėjos vaikų veiklai
Fizinis aktyvumas 6ž.

Rankos ir pirštų judesius atlieka vikriau, greičiau, tiksliau, kruopščiau. Tiksliau valdo pieštuką bei žirkles ką nors piešdamas, kirpdamas.

Sakytinė kalba 5ž.

 

Natūraliai kitiems kalba apie tai, ką žino, veikia, ko nori, tikisi, nesupratus paaiškina, pakartoja. Kalbėdamas žiūri į akis.

Kūrybiškumas 5ž.

Išradingai, neįprastai naudoja įvairias medžiagas, priemones. Lengvai sugalvoja, keičia, pertvarko savitas idėjas, siūlo kelis variantus

 

 

 

 

 

Veikla visai grupei:

 

Pasikalbėti apie artėjančią Tarptautinę vaikų gynimo šventę birželio 1 d. Surasti informaciją apie šią šventę; paaiškinti, kodėl ją švenčiame.

Savo draugui Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga parašyti laišką ir jį iliustruoti.

Parodyti vaikams gaublį. Aptarti, kokios yra šalys, kokie vaikai gyvena tose šalyse. Diskutuoti kaip kitose šalyse švenčiama Tarptautinė vaikų gynimo diena.

Išsirinkti šalį, gaminti tos šalies vaikui atviruką.

Įvairia dailės technika gaminti aitvarą (aplikacija, piešimas, antrinės žaliavos…)

Lauke iš gamtinės medžiagos kurti koliažus.

Paruošti dovaną tėčiui, seneliui.

 

 

 

Lietuvos kaimynės ir kitos šalys.

Super tėčio diena. Ką pasakė Kakė Makė?

Kaip reikia draugauti ir bendradarbiauti? Ką pasakė Kakė Makė?