Gegužės 4 d. Aitvariukai

 

 

 

Tema: “Mano šeima”

 

 

Tikslas:

 Ugdyti(is) gebėjimus jaustis šeimos nariu, didžiuotis savo šeima ir jos istorija, kuo daugiau sužinant apie savo šeimos ir giminės narius.

 

Uždaviniai:

 Lavinti atmintį, tobulinti pažintinę, komunikavimo kompetencijas, socialinius įgūdžius.

 

Veikla:

  • Pasikalbėti su tėveliais, seneliais apie jūsų šeimą, jos narius bei giminaičius. Gal sužinosite kokią įdomią istoriją iš jų gyvenimo. Nupiešti visus šeimos narius ir netgi giminaičius.
  • Šeimos narys – tai ne tik vaidmuo, bet ir tam tikros pareigos. Išsiaiškinkite, kokias pareigas turi kiekvienas šeimos narys? O kokios pareigas turi tu?
  • Eilėraštis:

 

Apie močiutes

Kiek pasaulyje vaikučių,
Tiek juos mylinčių močiučių.
Bet aš štai ką jums sakau –
Jos ne tokios kaip seniau!
Skuba, bėga kaip ir mamos,
Nori būti gražios damos.
Nenešioja jos skarelių,
Ir sijonai iki kelių.
Sušukuoti jų plaukai,
Kartais net ilgi nagai.
Visos jos labai skirtingos,
Bet kažkuo vis ypatingos:
Vienos gydo mums dantukus,
Kitos siūna drabužiukus.
Dar jos rašo mums knygas
Ir linksmiausias daineles.
Jos mokyklose mokina,
Pačios mokytis ketina.
Kartais stato mums namus,
Braižo tiltus ir kelius.
Dar jos dėdėms vadovauja,
Po pasaulį net keliauja…
Taip, pasikeitė močiutės –
Be prijuostės, be skarutės.
Viena liko iš anksčiau –
Myli mus kaip ir seniau.

 

  • Siūlymas bendrai veiklai:

 

  • Iš nuo tualetinio popieriaus ritinėlių pagaminti šeimos narius:

 

 

 

 

 

 

  • Pasaka prieš miegą: