Gegužės 4 d. Smalsučiai

 

 

Tema: “Mano knygelės dar mažos”

 

 

 

Tikslai: siekti tyrinėti ir pažinti knygų turinį, žadinti norą bandyti skaityti, padėti suprasti, kad knygos yra labai įvairios, skatinti kūrybiškumą, kuriant savo knygeles.

Ugdyti šias kompetencijas: komunikavimo, pažinimo,meninę,socialinę.

Paklausti vaikų: kaip jie mano, kas tai yra knyga, kaip atsiranda knygos, kam

reikalingos knygos?

Prisiminti (jau mokėjom) J. Marcinkevičiaus eilėraštį –

 

  Mano knygelės       

Mano knygelės dar plonos,
Mėlynos, žalios, raudonos.

Daug piešinėlių dailių,
Paukščių, žvėrelių, gėlių.

Atbrenda vilkas per sniegą.
Kiškis pakrūmėje miega.
Bėgsiu tėvelio pašaukt:
Reikia tą vilką nušaut.

Vilkas baisus ir nedoras,
Didelis, piktas ir storas,
Cimpina sau tarp pušų.
Aš kumšteliu jį mušu.

Meiliai paglostau aš kiškj:
– Slėpkis greičiau, kiški piški!
Lįsk po eglutės skara –
Knygoje vilkas yra!

Mano knygelėj nuo seno
Žvėrys gražiai sugyveno.
Bet atsirado vilkų,
Ir mažesniems jau sunku.

Gal man išplėšti tą vilką,
Didelį, piktą ir pilką?
Knygoje vilkas yra!

Mano knygelėj nuo seno
Žvėrys gražiai sugyveno.
Bet atsirado vilkų,
Ir mažesniems jau sunku.

Gal man išplėšti tą vilką,
Didelį, piktą ir pilką?

 

(jeigu visai neprisimenat, pasimokykit bent pusę eilėraštuko)

 

Peržiūrėkite edukacinius filmukus apie knygų leidybą.

 

Kaip gimsta knyga

(galite viso neperžiūrėti, bet labai gera pradžia).

 

 

Po peržiūrų paklauskite vaikų, ką jie sužinojo, kaip vadiname žmones, kurie rašo knygas,kaip jie mano, kas rašo eilėraščius, kas pasakas, o kas skaičių knygeles, enciklopedijas ir t.t.

 

Svarbiausia šios savaitės užduotis – IŠLEISTI SAVO KNYGELĘ.

 

Sugalvoti savo knygelės formą. Pvz.: kokio nors gyvūnėlio,vabazdžio, transporto priemonės, augalo ir pan. Žinoma, pasirinkite apie ką, kokią knygelę (pasaką, eilėrašcių, enciklopediją, matematikos, muzikos…)

Sugalvoti pavadinimą, sunumeruoti puslapius, kiekvieną iliustruoti, užrašyti “leidimo“ datą ir, žinoma, savo vardą, pavardę ir ją perskaityti. Parodyti mums ir draugams mūsų feisbuko grupėje.

Ačiū, Tėveliai

 

Paskutinė užduotėlė – skirtukas Jūsų knygelėms. Peržiūrėkite ir pabandykite.

Jeigu kartais norėtumėte ir turėtumėte laisvo laiko: .Pratybų knygelė 2 dalis, psl.60, 61ir 63 ( šios užduotėlės piešinukus galite panaudoti, kaip pavyzdžius savo knygelių apipavidalinimui, bet manome, kad jūs ir patys sugalvosite daug įdomesnių)

 

SĖKMĖS VISIEMS