Gegužės 4 d. Žirniukai

 

 

Tema: “Pavasario žiedai”

 

 

 

Tikslai:

Siekti, kad vaikas pajustų pavasarinį sodų, gėlynų, pievų, pamiškių sužydėjimą, jų gaivumą, spalvingumą, gyvybingumą.

Uždaviniai:

 • Tyrinėti, aiškintis, kas gėlyne, sode žydi; traukia akį savo spalvomis.

 • Apžiūrėti įvairius žiedelius, bandyti suskaičiuoti žiedlapius (mažai, daug). Pasakyti, kokios jie spalvos, kokio dydžio.

 • Gėrėtis sodo žydėjimu, jo spalvomis. Bandyti pavadinti spalvas.

 • Pajudinti žydinčių vaismedžių šaką, kad kristų žiedlapių sniegas. Džiaugtis, jog „prisnigo“ ant žemės, plaukų, drabužių.

 • Stebėti bitutes, skrendančias nuo žiedo prie žiedo, pasiklausyti bitelės zvimbimo. Bandyti patiems jas mėgdžioti.

Veikla:

 1. Klausytis skaitomo Č. Jančarskio kūrinėlio „Obelinis senis besmegenis“ (rink. „Jums, mažieji“).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Žiūrėti P. Mašioto kūrinėlio „Sodas žydi“ improvizaciją (Skuodo vaikų l/d):

 1. Klausytis, pasimokyti eilėraštukų:

Grok vėjeli, vėjelyti!

Kviesk į pievas ir mane.

Aš pašoksiu kaip gėlytė,

Kaip ramunė su piene!

M. Vainilaitis

***

Pienė

Žydi pienė geltonplaukė

Palei viešą kelią.

Žiemkentėlis pienę šaukia

Ir prišaukt negali:

Piene, piene, šviesuliuk,

Su manim kartu pabūk,

Pasakyk, kas tu esi

Ir iš kur tokia šviesi.

Ar tu saulės trupinėlis,

Ar medaus kruopelė?

Ar tu mažas žiburėlis

Prie didžiulio kelio?

 1. Daryti pienių kotų girliandą, vėrinėlį (siauresnį pienės koto galą įkišdami į platesnį).

 2. Tapyti (piešti) pievos, gėlyno žydėjimo paveikslą.

 3. Per didinamąjį stiklą apžiūrėti mažus gėlių žiedelius, pamatant jų formų, vidurėlių įvairovę.

 4. Kartu su tėveliais žaisti žaidimą: „Žydi – nežydi“ (sustoti į ratelį veidu į centrą, mažais žingsneliais eiti atgal, lyg žiedas prasiskleistų, arba pirmyn, lyg jis susiskleistų.)

Pastaba:

Neturint galimybės atsispausdinti, galima naudoti ir savo trafaretus, pagal nurodytą temą.

Trafaretai

Nuotoliniai_užsiėmimai_5_dalis