Kovo 30 d. Aitvariukai

Sveiki, vaikai,

Šios savaitės tema GAMTA BUNDA

Uždaviniai:

  • Siekti, kad vaikas stebėtų ir tyrinėtų bundančią gamtą, suprsatų augalo gyvenimo etapus: dygimą, augimą, žydėjimą;
  • Matytų gamtos grožį, pagal išgales kurtų jį savo aplinkoje;
  • Pajustų pagarbą augalui, gyvybei, ugdytųsi susigyvenimo su tėviškės gamta jausmą;
  • Išmoktų apibudinti gamtos kaitą –  pavasarį;
  • Gautų informacijos apie augalų augimo sąlygas, gamtos reiškinius, suprastų augalų gyvybės ratą;
  • Pajustų gamtos grožio ekologinę vertę, ugdytųsi ekologinį mąstymą per praktinę veiklą;
  • Ugdyti atsakomybę už viską kas gyva;
  • Patirtus įspūdžius bei savo jausmus gamtai išreikšti meninėmis priemonėmis, liaudies žaidimais, kūno plastika.

Veikla:

Piešimas. Piešti pirmąsias pavasario gėles: žibutes, snieguoles. Priemonės: akvarelė, teptukai.

Aplikavimas. Aplikuoti tulpes. Priemonės: spalvotas popierius, klijai.

Rašymas. Komunikuoti ir bandyti kopijuoti atskirus žodelius: SAULĖ, PAVASARIS. Priemonės: pieštukas, žodžių pavyzdžiai. Suprasti, kad žodį sudaro atskiros raidės.

Karpymas. Karpyti reklaminius paveikslėlius ir sugrupuoti juos pagal pavasario ir žiemos požymius. Priemonės: reklaminiai bukletai, žirklės, klijai.

Pirštukinis žaidimas. Gaminti pirštukines lėles: Tomukas ir pavasarinės gėlės. Priemonės: spalvotas popierius, žirklės, klijai. Kurti pirštukinį žaidimą, kaip Tomukas pavasario ieškojo.

Muzika. Improvizuoti muzokos garsus. Priemonės : barškučiai, būgneliai. Kurti pavasarinio vėjo melodiją.

Judrūs žaidimai. Lauke žaisti judrius žaidimus: „Aukščiau žemės“, „Skleidžiasi pirmieji pumpurai, dygsta žolytė“ (judesiais atvaizduoti augalo dygimą).

Augalų sodinimas. Susipažinti su augalų sėklomis, jas sodinti tam tikrame indelyje, sudaryti dygimui palankias sąlygas, pastatyti ant palangės į saulėtą vietą, laistyti, purkšti, nuo lapelių šluostyti dulkes, stebėti,  kaip auga. Priemonės: daiginimo indeliai, durpės, sėklos, laistytuvas, purkštukas.

Skaitymas. Klausytis eilėraščių ir kūrinėlių apie augalus iš knygų: R Kazlausko „Lietuvos gamta“, M. Jurgelionienės „Balti takeliai“, Vaižganto „Mikutis gamtininkas“, „Mano žolynėliai“, „Čir vir vir pavasaris“.

Lauksime jūsų nuotraukų,  skaidrių apie pirmuosius pavasario ženklus, filmukų apie pavasarį, pirmųjų pumpurų skleidimąsi, apie pirmuosius žiedus, sugrįžusius paukščius.

Auklėtojos: Angelė Norbutienė ir Irena Bogdanova.