Kovo 30 d. Boružėlės

Pavadinimas: „PAVASARĖLIS“

Tikslas: Siekti, kad vaikai kuo daugiau sužinotų apie pavasarį sugrįžtančius paukščius.

Uždaviniai: Lavinti atmintį, ugdyti smulkiąją motoriką.

VEIKLA:

  1. Daryti paukščiukų lizdus iš spalvoto popieriaus, mezgimo siūlų, lipalo.

  2. Nupiešti ant balto popieriaus lapo paukščiuką, jį išsikirpti ir aplikuoti (plėšytinė aplikacija).

  3. Mokytis eilėraštuką apie pavasarį:

Maironis.

Pavasaris

Pavasario saulė prašvito meiliai

Ir juokiasi, širdį vilioja;

Iškilo į dangų aukštai vieversiai,

Čirena, sparneliais plasnoja.

Išaušo! išaušo! Vėjelis laukų

Bučiuoja, gaivina krūtinę;

Pabiro pasklido žiedai ant lankų

Vainikų eilė pirmutinė.

  1. Piešti pavasario peizažą ant balto popieriaus lapo akvarele arba guašu.