Kovo 30 d. Nykštukai

AUKLĖTOJOS

Staselė Ulevičienė, Edita Mockienė

UGDOMOSIOS VEIKLOS PAVADINIMAS

,,Verba- gyvybės atbudimo metas“

UGDYMOSI SRITIS

Pažinimo kompetencija

VAIKŲ PASIEKIMAI

 1. Klausosi, suvokia, aptaria girdėtą tekstą, paveikslėlių pagalba geba pasakoti.

 2. Moka skaičiuoti, suvokia kiekinę skaičiaus sandarą nuo 0 iki 10.

 3. Nupiešia (aplikuoja, gamina verbas). Aplikuojant, piešiant, spalvinant parenka tinkamas spalvas.

TIKSLAS

Stebėti pavasario požymius: gyvą gamtą ir paukščius, vabzdžius, visą kas gyva.

UŽDAVINIAI

 1. Sužinoti, suprasti, papasakoti apie verbos papročius.

 2. Kaupti, plėsti vaizdinius bei sąvokas: medis, krūmas, blindė, didelis-mažas, ilgas-trumpas, storas-plonas, sunkus-lengvas, siauras-platus;

 3. Skaičiuoti 1-10 ribose;

 4. Pažinti spalvas;

 5. Lavinti orientaciją erdvėje;

 6. Lavinti smulkiosios motorikos įgūdžius;

UGDYMOSI PRIEMONĖS

Gamtinės medžiagos, meninės raiškos priemonės (piešimo popierius, plastilinas, dažai), įvairios detalės (gamtinė medžiaga ir kt.) susijusius su veikla.

VEIKLOS TURINYS

 1. Teksto ,,Apie bundančią gamtą ir verbas“ skaitymas;

 2. Išmokti verbos plakimo ketureilį.

 3. Užduotis „Suskaičiuok pagaliukus, akmenukus, lapus“.

 4. Kūrybinis darbas ,,Verbos“

 5. Kūrybinis darbas „Blindės kačiukai“.