Kovo 30 d. Pasakiukai

UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS
kovo 30 d. – balandžio 3 d.
Parengė Audinga Bučienė ir Danguolė Dubinienė


TEMA: PAVASARIS
Tikslas: papasakoti apie pavasarį vykstančius gamtos pokyčius. Parodyti ir suteikti tėvams plačios informacijos apie pavasario metu vykstančius reiškinius, kad tėvai galėtų atsirinkti patogiausias ugdymo priemones ir jas pritaikyti savo vaikui.
Uždaviniai: suteikti vaikams galimybę klausytis įgarsintos pasakos „Gandriuko metai”. Sukurti dvi ugdomąsias „Labo ryto” veiklas su užduotimis ir žaidimais apie pavasarį.

Sudaryti savaitės tvarkaraštį, kuriame vaikai galėtų stebėti edukacinius filmukus apie gamtą, sportuoti ar šokti bei, esant galimybei, atsispausdinti pdf užduotis.

Temoje akcentuojama: pagrindiniai paukščių pavadinimai bei jų balsai, varlių ritimosi ciklas, augalų dygimas ir žydėjimas.

Socialinio ugdymo filmukai „Ančiukas, kuris nenorėjo dalintis“ ir „Lizdelis“.

Nuorodos:

Kiekvienos dienos veiklos (planuojama pridėti daugiau užduočių, žaidimų)

https://padlet.com/pasakiukams/kovo30_balandzio3

Socialinio ugdymo filmukai (tėvų prašoma analizuoti filmuko siužetą, užduodant klausimus apie vaiko ir personažo jausmus).

https://www.youtube.com/watch?v=w4LKCd5ZhLQ

https://www.youtube.com/watch?v=7B8MUgNkhsg

 

Knyga „Gandriuko metai“ dar garsinama.