Pop choras “Linksmoji gaidelė”

Užsiėmimus veda meninio ugdymo pedagogė Gražina Jonušienė

Tikslas – sukurti optimalias sąlygas vaikų muzikinių gabumų sklaidai ir plėtotei; padėti išgyventi nuostabą ir džiaugsmą, atsivėrus stebuklingam muzikos garsų pasauliui.

 

          Uždaviniai:

  • Ugdyti elementarius dainavimo, grojimo, muzikos klausymosi įgūdžius;
  • Siekti, kad muzika įgautų socialinę prasmę ir taptų neatsiejama gyvenimo dalimi, tiek džiaugsme, tiek liūdesy;
  • Turtinti ir plėtoti muzikinį intelektą bei jausmų kultūrą;
  • Naudojant įvairios stilistikos muziką, siekti išlaisvinto kūrybiškumo;
  • Skirti ypatingą reikšmę ritmo suvokimui, pasitelkiant įvairius ritminius instrumentus, kūno perkusiją bei kūrybiškai visa tai pritaikyti muzikinėje meninėje erdvėje.

Užsiėmimai vyksta 1 kartą per savaitę po 30 min.