Mokestis

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo (2020 m. vasario 12 d. Nr. 1-420)

Parsisiųsti MS Word formatu

 

 

Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka (2019-12-04 Tarybos sprendimas Nr. 1-305).

Parsisiųsti Adobe PDF formatu