Savivalda

Vilniaus lopšelio-darželio “Aušrelė” tarybos nuostatai

LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRELĖ”  TARYBA

 

Pirmininkė – mama Simona Janušauskienė (el.p. s.svitinyte@gmail.com );

nariai: tėvai – Edgaras Abušovas (el.p. edgaras.abusovas@kksd.lt ), Justė Šaluchienė (el.p. juste.ruksenaite@gmail.com );

pedagogai – Danguolė Dubinienė (el.p. rastine@ausrele.vilnius.lm.lt) , Regina Montvydienė (el.p. rastine@ausrele.vilnius.lm.lt), Nijolė Stafejeva (el.p. rastine@ausrele.vilnius.lm.lt);

vietos bendruomenės atstovas – Daiva Gaižutienė (el.p. rastine@ausrele.vilnius.lm.lt)