Apie mus

Istorija

       Lopšelis-darželis ,,Aušrelė“ (buvęs lopšelis – darželis Nr.89) savo veiklą pradėjo 1965 metų gegužės 20 d. Jame veikia 12 grupių. 1996 metais darželiui suteiktas „Aušrelės“ vardas. Vaikai ugdomi lietuvių  kalba.

       Lopšelis-darželis „Aušrelė“ – edukacinė-sociokultūrinė ugdymo įstaiga, kuri kartu su šeima puoselėja visas vaiko galias, lemiančias jo asmenybės vystymąsi ir integraciją į visuomenę (socializaciją), siekia sudaryti palankias sąlygas perimti tautos dvasinės kultūros pagrindus (dorovinius, estetinius, komunikacinius ir kt.) . Siekiama, kad įstaigoje vyrautų optimistinė, džiugi, draugiška atmosfera, tolerancija, siekis padėti vieni kitiems, geri ryšiai su tėvais, kad būtų sudaryta palanki socialinė aplinka.

        Lopšelis-darželis „Aušrelė“ įsikūręs Vilniaus Naujamiesčio mikrorajono Vilkpėdės seniūnijoje (Savanorių pr.). Šio mikrorajono savitumas – puiki strateginė vieta bei patogus susisiekimas. Netoli įstaigos yra Gerosios Vilties progimnazija, Vilkpėdės socialinių paslaugų centras, Dievo Apvaizdos bažnyčia, dvi viešosios bibliotekos: Gerosios Vilties bei aklųjų ir silpnaregių, taip pat knygynas, prekybos centras, Vingio parkas, universiteto botanikos sodo Vingio skyrius, Neries upė, centro poliklinika, vaistinės, veterinarijos gydykla.Vingio parkas skatina domėjimąsi gamta, ekologija. Lankymasis šiame rajone esančiose viešosiose įstaigose padeda ugdytis socializacijai.         

Vizija

          Moderni, aukštos kultūros, nuolat ieškanti ir kurianti organizacija, pasirengusi plėsti savo veiklas, atitinkančias bendruomenės poreikius, garantuojanti saugias ir sveikas ugdymo(-si) sąlygas, auginanti vaiką, gebantį kurti, ieškoti, sveikai gyventi, realizuojanti mokymosi visą gyvenimą idėją, mokanti įsitvirtinti Lietuvos ir Europos kultūros erdvėje.

Misija

           Padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis, atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią  patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais.

Vertybės

  • pagarba vaiko asmenybei ir individualybei – kiekvienas vaikas pripažįstamas kaip asmenybė, turinti teisę daryti poveikį savo ugdymuisi, atskleisti savo gebėjimus;
  • pedagogų siekimas tobulėti, taikyti įvairius metodus bei modernias technologijas ir kurti edukacinę aplinką;
  • glaudus bendradarbiavimas su šeima; tėvai – aktyvūs pagalbininkai ugdymo procese ir stiprinant vaikų sveikatą.