Priėmimas į įstaigą

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. Nr. 1-303 ,,Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” sprendimas

Parsisiųsti Adobe PDF formatu